Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

ללמוד איטלקית

 

ללמוד איטלקית

חצי מיליון תלמידים משתתפים מידי שנה בקורסים ללימוד השפה האיטלקית מחוץ לגבולות איטליה, בכל מדינות העולם. מדוע הם עושים זאת?

השפה האיטלקית היא שפת תרבות. ידיעת השפה מאפשרת גישה למורשת ספרותית בעלת חשיבות ראשונה במעלה להיסטוריה של אירופה, לטקסטים הומניסטיים ומדעיים רבי ערך ולהפקות תיאטרון, מוסיקה, אופרה, קולנוע וטלוויזיה איטלקיים.

השפה האיטלקית היא שפת לימודים. רבים הם הסטודנטים שמידי שנה מחליטים ללמוד בבתי הספר שלנו, באוניברסיטאות שלנו, באקדמיות שלנו ובספריות שלנו.

השפה האיטלקית היא שפת עבודה. מנהלים, משקיעים, טכנאים, פועלים ועובדים באים במגע עם עולם התעשייה, המלאכה והשירותים האיטלקי שחוצה את גבולות ארצנו.

כאשר הם מדברים באיטלקית, הביקור בערי האומנות ובאוצרות הטבע של ארצנו והפגישה עם אנשיה מסבירי הפנים הופכים להנאה צרופה.


מקום:

המכון האיטלקי לתרבות בחיפה

11