Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Corsi Per Stranieri

 

Corsi Per Stranieri

קורסים ללימוד השפה והתרבות האיטלקית שמציעות אוניברסיטאות איטלקיות: 

קורסים ללימוד איטלקית, תרבות ודיסציפלינות שונות המוצעים לזרים:

   
בעת ביקור באתר האינטרנט של בתי הספר בדוק אם הם שייכים לאגודות ששמות להן למטרה להגן על איכות השירותים המוצעים ואחראיות כלפי הלקוחות, כגון:
 באפשרותך לחפש את הקורסים לפי מחוז ו/או עיר ו/או סוג. בבחירת סוג הקורסים, סעיפי התפריט הנם כלליים בכוונה, כמו למשל "שפה איטלקית", "עיצוב", "מוסיקה" ו"שירה", שלגביהם ישנה הפנייה לאתרי האינטרנט של בתי הספר שבהם ניתן לראות את כל סוגי המשנה המוצעים.   אם אתה מחפש קורסים ללימוד השפה האיטלקית, ביקור באתרי האינטרנט של המרכזים שפורטו לעיל יאפשר לך להבחין בין בתי ספר שמיועדים אך ורק ללימוד השפה האיטלקית לזרים ובין אלה שמציעים קורסים ללימוד השפה כהשלמה ללימודים אחרים, כגון אומנות, אופנה, עיצוב, בישול וכדומה.
ההכרה המכונה "Presa d'atto del MIUR", (בעקבות ביקורת של משרד החינוך, של האוניברסיטה ושל המחקר המדעי) בה זכו בתי הספר לשפה ולתרבות איטלקית הינה ערובה לאמינותו של הארגון ולאיכות הדידקטית. 

ברמה הארצית:

·          (Associazione Scuole di Italiano come Lingua seconda) - ASLIS .

·          (Accademia Italiana di Lingua) - AIL .

ברמה הבינלאומית: 

  • Federation of International Youth Travel 
Organisation)
31