Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Opportunità

 

Opportunità

המכון האיטלקי לתרבות מודיע על הזדמנויות עבודה ולימודים בתחומי הבלשנות והתרבות.

במקטע מלגות לימודים מובא מידע כללי על התקנות שמסדירות את המלגות החודשיות המוצעות לאזרחים זרים הכולל בתוכו שני מקטעים המוקדשים באופן ספציפי למלגות לימודים שמציעה איטליה לישראלים ומלגות לימודים שמציעה ישראל לאיטלקים.

במקטע משרות מוצגות המשרות הפנויות במוסדות של מערכת איטליה בישראל, אך גם של פרטיים בתחום השפה והתרבות האיטלקית.

מקטע מיוחד שכותרתו הוראת איטלקית פונה לכל מי שפונים אלינו כדי לברר אם יוכלו ללמד את שפתנו בישראל.

מידע על התמחויות במכונים האיטלקיים לתרבות ובקרב הנציגויות הדיפלומטיות האחרות מופיע במקטע התמחויות.

המקטע שיתוף פעולה בתחומי התרבות והמדע מסכם את האלמנטים החיוניים של ההסכמים הדו-צדדים בין איטליה וישראל, תוך ציון תחומי העניין המיוחדים. 

אחריהם מופיעים המקטע פרסים ותחרויות, בו מובאים קישורים לפרסים הארציים והבינלאומיים, המחוזיים, הפרובינציאלים והעירוניים העיקריים שאיטליה מציעה ופתוחים לאזרחים זרים ו/או איטלקיים, והמקטע קורסים וכנסים, בו אפשר למצוא מידע מועיל על הכנסים והקורסים הבינלאומיים העיקריים שמתקיימים באיטליה.
 
59