Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Lavoro

 

Lavoro

להלן רשימת המשרות הפנויות המוצעות על ידי מערכת איטליה בישראל ומוסדות ציבוריים או חברות פרטיות מקומיות הפועלות בתחום הפצת השפה והתרבות האיטלקית:

מערכת איטליה

אין כרגע מידע על משרות פנויות.

בהזדמנות זו נזכיר כי המכון האיטלקי לתרבות סניף חיפה אינו מגייס כוח אדם ישירות. לפיכך הנכם מתבקשים להימנע משליחת קורות חיים ובקשות העסקה. עובדים בעלי תפקידים משניים, ביצועיים ונושאיים מתקבלים לעבודה כפי שנקבע בחוק, באמצעות מכרז ציבורי מאושר על ידי משרד החוץ. במידת הצורך, המכון האיטלקי לתרבות יפרסם כנדרש (גם באתר זה) מידע על גיוסים חדשים שיבוצעו באופן זה.

משרות פנויות מקומיות

אין כרגע מידע על משרות פנויות.


67